סטפי, חיילת בודדה מארגנטינה טסה היום לבקר את המשפחה. ליוותה אותה לנתב"ג אפרת, חברת העמותה.
סטפי, כולנו מאחלים לך טיסה קלה ובטוחה, פגישות שמחות עם המשפחה וחזרה אלינו בשלום.