יהודית ויהודה ברוניצקי הם תושבי יבנה, מייסדי מפעל אורמת וחתני פרס ישראל לתעשיה לשנת 2018. הזוג ברוניצקי הינם ידידי העמותה מיום היווסדה, תורמים לפעילותה ומשתתפים באירועים שבחיי העמותה.
חברי העמותה וחייליה מודים לבני הזוג ברוניצקי על פועלם ותמיכתם הנדיבה בעמותה שהוקמה במטרה – לחבק את החיילים הבודדים.